Opleiding en deskundigheidsbevordering

Veer10 verzorgt opleidingen voor medewerkers binnen de jeugdhulp, WMO en (speciaal) onderwijs. Veer10 heeft een ruim aanbod aan opleiding en trainingen.  

Persoonlijke betrokkenheid, op zoek naar de mogelijkheden van elke cliënt. Daar gaat het in de jeugdhulp om. Tegelijkertijd wordt van ons gevraagd om methodisch en doelgericht te werken. Tijdens onze opleidingen brengen we dit samen. 

Op dit moment is de website nog niet helemaal af, meer informatie over ons opleidingsaanbod volgt snel. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

"Een trainer is geboren met een stift in zijn hand"

Wij zijn ervan overtuigd dat trainen een vak is. Trainingen worden vaak ‘erbij’ gedaan. Terwijl juist een goede training een effectieve en daadkrachtige manier is om te werken aan gedragsverandering. Daarvoor heb je een echte trainer nodig. Iemand die inspireert,  een  veilig klimaat neerzet om in te kunnen oefenen. 

Wat kan je verwachten?

  • Onze opleidingen zijn activerend.
  • We gaan aan de slag met voorbeelden uit de praktijk. Deelnemers wisselen ervaringen uit en gaan samen oefenen met eigen casussen. Er wordt veel in subgroepen gewerkt.
  • We bieden praktische handvatten waar deelnemers de volgende dag al meteen mee aan de slag kunnen.
  • De trainer zorgt voor een goede sfeer, waarin deelnemers zich veilig voelen om te leren.
  • We zorgen ervoor dat deelnemers aan het eind van de dag zijn wakker geschud in plaats van afgedwaald.

Tops!

In de TOPs! opleidingen worden docenten en begeleiders opgeleid tot TOPs! trainer. Er zijn verschillende varianten op deze opleiding, voor onderwijs en hulpverlening. Bel ons even als u meer wilt weten over de mogelijkheden. 

Ook op uw school of instelling wilt u het maximale bereiken voor uw leerlingen. Toch lukt dat niet altijd en ‘incidentele’ maatregelen of verbeteringen sorteren na enige tijd steeds minder effect. TOPs! zorgt voor een blijvend positieve verandering van het leef- en leerklimaat binnen uw school of instelling. Met TOPs! werkt u tegelijkertijd aan zelfregie van leerlingen, handelingsbekwame docenten en een positief schoolklimaat. Wilt u weten hoe? We maken graag met u kennis. 

Motiverende Gespreksvoering

Motiverende (en oplossingsgerichte) gespreksvoering is een cliëntgerichte directieve methode die wordt ingezet om iemand in beweging te brengen en om gedrag te veranderen. De kern is dat de cliënt zijn/haar probleem onderkent en zichzelf motiveert om dit aan te pakken. Deze opleiding is geschikt voor zowel professionals die werken met jongeren als professionals die werken met volwassenen.

Met motiverende gespreksvoering versterkt de professional de intrinsieke motivatie van de cliënt om te veranderen. In de training leren deelnemers welke processen van invloed zijn op gedragsverandering en welke gesprekstechnieken toegepast kunnen worden om gedragsverandering in gang zetten. Het gaat om het inventariseren analyseren van motivatieproblematiek, het kiezen van een passende aanpak, het inschatten van het stadium van motivatie en het helpen oplossen van gesignaleerde ambivalentie.

Tijdens de training worden vaardigheden, principes, concepten en modellen van motiverende gespreksvoering aangeboden en getraind met een acteur. De training bestaat uit vier dagdelen en is verdeeld over twee dagen. Deelnemers beschikken minimaal over een MBO werk- en denkniveau.

Houvast

Houvast is een basismethodiek voor werkers die werken in gezinnen waarbij ouders een licht verstandelijke beperking hebben. Daar waar andere interventies inzetten op kortdurende hulp, zet HouVast in op een duurzame blijvende ondersteuning voor ouders met LVB, daar waar nodig tot de kinderen zelfstandig zijn.

Tijdens de opleiding leert de Houvast werker hoe je samenwerkt met gezinnen op een oplossingsgerichte, planmatige en transparante wijze. De Houvast werker ondersteunt de gezinnen en hun netwerk naar een blijvende ‘goed genoeg’ situatie voor de kinderen.

Het Expertisecentrum William Schrikker beheert de interventie HouVast. Veer10 werkt nauw samen met de WSG om HouVast werkers te trainen en deze interventie te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

Competentietraining

Als werker binnen de jeugdzorg heb je vaardigheden nodig om jouw taken als werker goed te kunnen vervullen. Tijdens deze verdiepingstraining staan werkers stil bij hun eigen krachten en valkuilen en oefenen zij nieuwe vaardigheden. 

ervaringen van deelnemers

Ik dacht dat ik alles wist. Totdat ik bij Mathiske kwam.

Mirjam. Deelnemer Competentietraining.

Wat een inspirerende en deskundig opleider! Mathiske weet waar ze het over heeft en weet de lesstof boeiend over te brengen. Ik heb echt goeie inzichten gekregen, van onbewust naar bewust bekwaam.

Marloes. Deelnemer Houvast.

Mathiske weet een sfeer neer te zetten waarin ik mij veilig voel om te leren. Een inspirenende opleider met kennis van zaken.

Kim. Deelnemer Train de trainer.