Opleidingen - Deskundigheidsbevordering

Veer10 verzorgt opleidingen en deskundigheidsbevordering voor alle mensen die met jeugdigen en hun ouders werken: jeugdhulpverleners, leerkrachten, groepsleiders en andere agogisch medewerkers. Veer10 heeft een ruim aanbod aan opleiding en trainingen. Het doel is altijd het bevorderen van deskundigheid van werkers op het gebied van gedragspsychologische methodieken en modellen. 

Het aanbod is onder te verdelen in verschillende activiteiten: 

Veer10 is gespecialiseerd in het verzorgen van train-de-trainer opleidingen. Deelnemers worden opgeleid tot sociale vaardigheidstrainer. Zij leren de daarbij behorende kennis, ervaring en creativiteit over te dragen om programma’s vraaggericht in te zetten voor uiteenlopende doelgroepen. Het gaat om trainingen voor individuele en/of groepen kinderen en jongeren in de jeugdhulpverlening en het onderwijs.

 

Bij coaching on the job begeleidt een externe coach de medewerkers op de werkvloer voor een bepaalde tijd. Dit kan zijn ter ondersteuning van de implementatie van een bepaalde methodiek en ter versterking van voor de functie benodigde kwaliteiten of houdingsaspecten. Een voorbeeld hiervan is een coach die meedraait op de leefgroep en groepsleiders ondersteunt. Of een coach die meekijkt in de lessen en een docent feedback geeft op technieken leert die gericht zijn op verminderen van probleemgedrag. 

 

Deskundigheidsbevordering wordt op verschillende manieren vorm gegeven. Varierend van een informatie-ochtend tot een driedaagse training. Mogelijke thema’s kunnen zijn:  motiverende gespreksvoering, technieken gericht op gedragsverandering, etc..

Er bestaat een veelheid aan standaard methodieken en trainingen op het gebied van de gedragspsychologische benadering in het algemeen en sociale vaardigheidstrainingen in het bijzonder. Wij kunnen ons voorstellen dat een vraag net iets anders is en dat het beschreven aanbod niet helemaal naadloos hierop aansluit. In dat geval kunnen wij een opleidingspakket op maat verzorgen. Na een persoonlijk adviesgesprek met de opleiders kunnen wij een inhoudelijk voorstel doen, waarbij ons uitgangspunt is dat de scholing is afgestemd op de leerwensen en de situatie van de organisatie, waardoor het rendement van de scholing vaak hoger ligt.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij kunnen dan meteen meer vertellen over accreditatie en de kosten.  

Tops!

In de TOPs! opleidingen worden docenten en begeleiders opgeleid tot TOPs! trainer. Er zijn verschillende varianten op deze opleiding, voor onderwijs en hulpverlening. Bel ons even als u meer wilt weten over de mogelijkheden. 

Ook op uw school of instelling wilt u het maximale bereiken voor uw leerlingen. Toch lukt dat niet altijd en ‘incidentele’ maatregelen of verbeteringen sorteren na enige tijd steeds minder effect. TOPs! zorgt voor een blijvend positieve verandering van het leef- en leerklimaat binnen uw school of instelling. Met TOPs! werkt u tegelijkertijd aan zelfregie van leerlingen, handelingsbekwame docenten en een positief schoolklimaat. Wilt u weten hoe? We maken graag met u kennis. 

Motiverende Gespreksvoering

Motiverende (en oplossingsgerichte) gespreksvoering is een cliëntgerichte directieve methode die wordt ingezet om iemand in beweging te brengen en om gedrag te veranderen. De kern is dat de cliënt zijn/haar probleem onderkent en zichzelf motiveert om dit aan te pakken. Deze opleiding is geschikt voor zowel professionals die werken met jongeren als professionals die werken met volwassenen.

Met motiverende gespreksvoering versterkt de professional de intrinsieke motivatie van de cliënt om te veranderen. In de training leren deelnemers welke processen van invloed zijn op gedragsverandering en welke gesprekstechnieken toegepast kunnen worden om gedragsverandering in gang zetten. Het gaat om het inventariseren analyseren van motivatieproblematiek, het kiezen van een passende aanpak, het inschatten van het stadium van motivatie en het helpen oplossen van gesignaleerde ambivalentie.

Tijdens de training worden vaardigheden, principes, concepten en modellen van motiverende gespreksvoering aangeboden en getraind met een acteur. De training bestaat uit vier dagdelen en is verdeeld over twee dagen. Deelnemers beschikken minimaal over een MBO werk- en denkniveau.

Beschermjassen

‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk… ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.

In deze opleiding van drie dagen leer je de basisprincipes van Beschermjassen; zoals de werking van in- en uitsluitingsmechanismen, de kracht van families, de impact van levensfaseovergangen en de interculturele competenties. Ook leer je zelf met deze methode te werken in de praktijk. 

Houvast

Houvast is een basismethodiek voor werkers die werken in gezinnen waarbij ouders een licht verstandelijke beperking hebben. Daar waar andere interventies inzetten op kortdurende hulp, zet HouVast in op een duurzame blijvende ondersteuning voor ouders met LVB, daar waar nodig tot de kinderen zelfstandig zijn.

Tijdens de opleiding leert de Houvast werker hoe je samenwerkt met gezinnen op een oplossingsgerichte, planmatige en transparante wijze. De Houvast werker ondersteunt de gezinnen en hun netwerk naar een blijvende ‘goed genoeg’ situatie voor de kinderen.

Het Expertisecentrum William Schrikker beheert de interventie HouVast. Veer10 werkt nauw samen met de WSG om HouVast werkers te trainen en deze interventie te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

Competentietraining

Als werker binnen de jeugdzorg heb je vaardigheden nodig om jouw taken als werker goed te kunnen vervullen. Tijdens deze verdiepingstraining staan werkers stil bij hun eigen krachten en valkuilen en oefenen zij nieuwe vaardigheden. 

Train de Trainer

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

ervaringen van deelnemers

Ik dacht dat ik alles wist. Totdat ik bij Mathiske kwam.

Mirjam. Deelnemer Competentietraining.

Wat een inspirerende en deskundig opleider! Mathiske weet waar ze het over heeft en weet de lesstof boeiend over te brengen. Ik heb echt goeie inzichten gekregen, van onbewust naar bewust bekwaam.

Marloes. Deelnemer Houvast.

Mathiske weet een sfeer neer te zetten waarin ik mij veilig voel om te leren. Een inspirenende opleider met kennis van zaken.

Kim. Deelnemer Train de trainer.