Ik kwam laatst mezelf tegen. Je krijgt de groeten.

Samen uitvogelen

In onze trainingen voor gedragsverandering leren jongeren sociaal emotionele, cognitieve en praktische vaardigheden. We maken dingen overzichtelijk door plannen en lijstjes te maken. Daarnaast creëren we rust door vast aanspreekpunt te zijn en problemen samen op te lossen. Hierdoor ontstaat ruimte om te leren.

Training betekent oefenen. Dus niet te lang praten, maar doen! Ook houden we het graag simpel: je krijgt concrete tips en oefeningen. Een training gaat over het hier en nu: wat kan ik vandaag voor je doen, waardoor het volgende week al een beetje beter met je gaat? Een training is in principe kortdurend, een trainer probeert zichzelf zo snel mogelijk weer overbodig te maken. 

 

Begeleiding op maat

Sommige jongeren vinden het fijn om regelmatig te blijven komen om wat dingen op een rij te zetten. Bij Veer10! hebben we het dan liever over begeleiding of coaching. Elke training wordt op maat gemaakt, maar er wordt wel gewerkt binnen een methodisch kader, waardoor we altijd kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen. Het uitgangspunt is de gedragstherapeutische benadering. We werken met verschillende gedragstherapeutische behandelvormen. We werken op basis van cognitieve, gedragstherapeutische uitgangspunten. Dat wil zeggen dat de bijeenkomsten gaan over denken, voelen en doen. Jongeren leren herstellen van denkfouten, meer positief denken en werken aan gedragsverandering. We gaan niet op zoek naar oorzaken, maar werken toekomstgericht, met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De centrale vraag daarbij is: wat zou je de volgende keer anders kunnen doen? 

"Een trainer is geboren met een stift in zijn hand"

Wij zijn ervan overtuigd dat trainen een vak is. 

Trainingen worden vaak ‘erbij’ gedaan. Terwijl juist een goede training een effectieve en daadkrachtige manier is om te werken aan gedragsverandering

Aanmelding en Financiering

Aanmelding kan via de wijkconsulenten, vanuit school, de Raad voor de Kinderbescherming of via het CJG. We kunnen je helpen om de juiste weg te vinden. Onze trainingen worden gefinancierd vanuit Jeugdwet en WMO. We hebben een contract met de gemeente Oss. Neem even contact met ons op voor meer informatie hierover. 

Trainingsaanbod

 

We werken onder andere met onderstaande (erkende) interventies. Vaak maken we een aanbod op maat maken met daarin elementen uit het onderstaande aanbod. Neem contact met ons voor meer informatie. 

Traject Veer10 is een individueel begeleidingstraject op maat voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 14 en 25 jaar. In een traject van 6 maanden worden sociaal emotionele vaardigheden versterkt. Het gaat om een combinatie van coaching en training, waarbij de jongere gestimuleerd wordt om eigen gedrag onder de loep te nemen. Jongeren leren waar ze goed in zijn en leren hun kwaliteiten in te zetten in moeilijke situaties.

De basis vormt het sociaal competentiemodel. Je bent competent als je de vaardigheden in huis hebt waarmee je de taken waar je in je leven voor komt te staan kan uitvoeren. De eerste bijeenkomsten staan in het teken van informatie verzamelen. Daarna wordt een competentieanalyse gemaakt en op basis daarvan wordt, samen met de jongere en de omgeving, een trainingsplan op maat gemaakt. Daarna werkt de jongere in trainingsbijeenkomsten aan het versterken van vaardigheden. Hierbij gebruikt de trainer een motiverende aanpak en worden van verschillende leermiddelen ingezet. 

Chick Chat is een door Veer10 ontwikkeld programma voor meisjes en jonge vrouwen die vragen hebben over seksualiteit en relaties. Vaak maakt de omgeving zich zorgen over deze meiden, omdat ze grensoverschrijdend gedrag laten zien en niet duidelijk grenzen aangeven in relaties. In de training leren meisjes leren wat zij belangrijk vinden in een relatie en seksualiteit. We praten open over jongens / mannen, over wat (ab)normaal is, wat zij zelf fijn vinden en over grensoverschrijdend gedrag. Er wordt veel gebruik gemaakt van social media en de invloed hiervan op ons beeld van ons lichaam en seksualiteit. Het is een training van deze tijd, waarbij voor de meiden herkenbare modellen (influencers) worden gebruikt. De training wordt individueel en in groepsverband gegeven. 

TOPs  is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 24 jaar die antisociaal en/of delinquent gedrag vertonen. Tijdens de bijeenkomsten werken de jongeren aan het verbeteren van hun zelfcontrolevaardigheden, sociale vaardigheden, moreel redeneren en en aan het vergroten van hun motivatie en vaardigheden. Er is een individuele variant en een groepsvariant. Daarnaast een hulpverleningsvariant en onderwijsvariant.  Het doel van TOPs! is het verminderen van (het risico op) antisociaal en delinquent gedrag. 

Een Justitiële Gedragsinterventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer delicten hebben gepleegd. het doel is om het risico op crimineel gedrag te verminderen door sociale en cognitieve vaardigheden te trainen. Veer10! werkt binnen het vrijwillig kader met een variant op deze methodiek, geschikt voor jongeren die antisociaal gedrag vertonen, ter voorkoming van gedragsproblemen en crimineel gedrag. 

.

TACt is een Justitiële Gedragsinterventie, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer (gewelds)delicten hebben gepleegd of waar agressie in het dagelijkse leven een (grote) rol speelt. Het doel is om  het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen door het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole en het verhogen van het niveau van moreel redeneren.