Ik kwam laatst mezelf tegen. Je krijgt de groeten.

Samen uitvogelen

Veer10! biedt begeleiding bij vraagstukken over hulpverlening. Dat kan zijn in de vorm van intervisie, een coachingsgesprek of een traject van meerdere bijeenkomsten. 

Tijdens onze trajecten brengen we met jou vraagstukken terug tot de kern. We gaan samen helder krijgen wie je bent en wat je doet, zodat je onderdeel wordt van de oplossing.

Dat doen we door:

Complexe uitdagingen terug te brengen tot de essentie, om van daaruit een realistisch stappenplan te maken.

De omgeving samen te brengen en daarmee dromen draagkracht te geven.

In te zoomen op wie jij werkelijk bent, en daarmee een basis te leggen waarop jij jouw krachten kunt uitbouwen.

We maken dingen overzichtelijk door plannen en lijstjes te maken. Daarnaast creëren we rust door vast aanspreekpunt te zijn en problemen samen op te lossen. Hierdoor ontstaat ruimte om te leren. We houden het graag simpel.  Trajecten gaan over het hier en nu: wat kan ik vandaag voor je doen, waardoor het volgende week al een beetje beter gaat? Een traject is kortdurend, we proberen onszelf zo snel mogelijk weer overbodig te maken. We gaan niet uitgebreid op zoek naar oorzaken, maar werken toekomstgericht, met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De centrale vraag daarbij is: wat zou je de volgende keer anders kunnen doen?

 

"Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen."


Deze quote van Einstein werkt op verschillende niveaus. We gaan met professionals op zoek naar eigen mogelijkheden, maar uitgangspunt is altijd de cliënt met zijn mogelijkheden. We gaan op zoek naar manieren om echt bij de cliënt aan te sluiten. Soms heb je daarbij vooral technieken nodig, soms vooral je hart.