Girls Talk

Bevordering van seksuele gezondheid, gezond seksueel gedrag en seksuele interactiecompetentie bij heteroseksuele adolescente meiden (circa 14-18 jaar) met diverse etnische achtergronden. Girls' Talk is uit te voeren in diverse settings.

TACt

Een Justitiële Gedragsinterventie, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer (gewelds)delicten hebben gepleegd of waar agressie in het dagelijkse leven een (grote) rol speelt. De TACt beoogt het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole en het verhogen van het niveau van moreel redeneren.